ISO – 27001

TABA YAZILIM ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi Kapsamı:

 • Bilgi güvenliği kavramı, önemi ve tarihsel gelişimi
 • Yaşanmış bilgi güvenliği olaylarından örnekler
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • BGYS Standardı ve Özellikleri
 • Hazırlık Adımları
 • Kapsam Belirleme
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Kontrol Noktaları
 • Güvenlik Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme ve İşletim Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Uyum
 • Uygulamalı ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Aşama 1 ve Aşama 2 Denetimleri Çalışması